ODYSSEIA s.r.o. je společnost evidovaná u Komory daňových poradců České republiky

Informace o společnosti

Sídlo: U Krematoria 2622, 530 02 Pardubice, IČ: 25933477
Společnost je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, pod. sp. zn.: C 15684 

Vstup pro klienty

* V případě jakýchkoli problémů s přihlášením nás prosím kontaktujte.

© ODYSSEIA s.r.o. - Všechna práva vyhrazena